Katti Anker Møller

Katti Anker Møller
(Kilde: http://www.nrk.no/underholdning/store_norske/4380915.html)

Taler