Anna Rogstad

Anna Rogstad
Læreinnen Anna Rogstad fotografert av Anders Beer Wilse (1865-1949). Fra Preus Museum

Taler

  • Stemmeret for kvinder

  • De ædle høie maal

  • Min stilling til hærbudgettet