Sonja

None Sonja
H. M. Dronning Sonja (foto: Morten Krogvold)

Taler