Christian Michelsen

Christian Michelsen
(Kilde: Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/baser/1905/biblio/bio.html)

Taler