Wilhelm F. K. Christie

Wilhelm F. K. Christie
Sorenskriver og kansellisekretær Wilhem Frimann Koren Christie (fra www.eidsvoll1814.no)

Taler