Johan Borgen

Johan Borgen
Johan Borgen, norsk forfatter, journalist, teatermann og litteraturkritiker (Foto: Rådhusfoto Fred Monclair. Gjort tilgjengelig av Nasjonalbiblioteket)

Taler