Finn Gustavsen

Finn Gustavsen
Finn Gustavsen (http://www.leksikon.org/images/gustavsen.jpg)

Taler