Trygve Bull

Trygve Bull
Trygve Bull (http://www.leksikon.org/images/bull_trygve.jpg)

Taler