Trygve Bratteli

Trygve Bratteli
Trygve Bratteli (http://nettportal.samlaget.no/nn/norge_etter/kap13/portrett/bratteli.jpg)

Taler