Venstre gjør en forskjell

Kilde: Transkribert fra www.tv.nrk.no

Trine Skei Grande
Foto: Paul Weaver