La de yngre krefter slippe til

Kilde: www.dna.no

Den som skal vise takknemlighet er den som har fått være med i dette partiet og fått oppleve dets vekst. Det er en revolusjon som er foregått. Vi har nådd langt, men skal stadig videre fram.

La de yngre krefter slippe til. Vi trenger de eldres erfaring og innsikt, men først og fremst trenger vi de nye yngre krefter slik at de også får erfaring og innsikt.

Vi har et stort parti. Det skal bli enda større. Et slikt parti må være tolerant. Det må være romslig og høyt under taket. Men det må være en ramme. Vi må stille krav om felles opptreden. Det er et løfte, et håndslag vi gir hverandre.