En saga som alle nordmenn siden har levet efter

Kilde: Transkribert fra http://phonofile.link/kongens-taler

Norske menn og kvinner,

en saga som alle nordmenn siden har levet efter. Vi stod i 1940 overfor en lignende situasjon. Vi var ikke forberedt på at en av de største hærer skulle ta landet. Men den gamle norske ånd hersket enda, og alle gode nordmenn var med på å ta kampen opp for landets selvstendighet og landets frihet. Det er for alle, navnlig de unge, en stor oppgave aldri å la kjærligheten til fedrelandet falle således at hvis at det skulle være nødvendig at de også viser den samme fedrelands kjærlighet, det samme mot som forfedrene.