Stem nei!

Jeg tror alle mennesker forstår at sannheten ikke er fullt ut på den ene eller den andre siden i denne saken, og at det finnes argumenter for både ja og nei.

Da må man gjøre opp med seg selv hva som er det aller viktigste i samfunnsutviklingen. For meg er det miljø. Jeg tror det er det 21. århundrets aller største spørsmål. Og da bør vi si nei til en union som bygger på uhemmet økonomisk vekst.

Dernest er det å skape et samfunn med små sosiale forskjeller. Fordi det er et samfunn som det blir mindre kriminalitet i. Det blir mer livskvalitet. Det blir bedre mellom menneskene i et sånt samfunn. Da bør vi si nei til den sterkt høyredominerte økonomiske politikk som EU bygger på.

Og dernest er det demokratiet, for det er det beste vern for de svake interessegruppene i samfunnet, de som ikke når fram så lett i andre kanaler.

Alle disse tre grunnene, miljø, solidaritet og demokrati - av disse grunnene mener jeg at jeg vil anbefale folk et nei. Jeg tror det er det tryggeste man gjør, når man tenker på at vi blir ikke isolert. Vi kan handle, reise, samarbeide. Vi er, også ved et nei, det mest internasjonale land i verden. 94 prosent av jordens befolkning står utenfor EU, og da tror jeg menneskene i Norge... jeg vil anbefale menneskene å stemme slik jeg tror de fleste har lyst til: nei på den 28.