Forgiftet debatt

Kilde: regjeringen.no

Under et politisk møte i går har herr Willoch uttalt: «Hvis Høyre hadde hatt makten ville Norge neppe ha blitt innblandet i den 2. verdenskrig.»

Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i uttalelsen. Jeg vil bare henstille til Willoch å sette en grense for sine angrep på Arbeiderpartiet. Vi er ikke tjent med at den politiske debatt blir forgiftet unødig.