Vi tror på Norge

Kilde: Transkribert fra tv.nrk.no

Bak oss har vi noen år med vanskelige tider for mange familier. Men nå er optimismen tilbake. Ledigheten går ned, jobbene kommer tilbake, og velferden blir bedre. I de fire årene bak oss så har vi løftet skolen, vi har kuttet helsekøer, vi har bygget mer vei, og vi har gjort Norge tryggere. Og vi ber nå om fire nye år for en politikk som virker. Med Høyre så får du trygg ledelse, du får tidlig innsats i skolen, du får kortere helsekøer og du får en politikk som legger til rette for flere arbeidsplasser. Så hvis du vil ha en sterk regjering som tar Norge fremover, ja, så må du stemme Høyre. Godt valg.