Ved Stalins død

Kilde: regjeringen.no

Oscar Torp: Ved Stalins død

NRK 5. mars 1953

Ved Stalins død har det store russiske folk mistet sin førende statsmann gjennom den siste menneskealder. Hans bortgang skaper et tomrom, som vil bli vanskelig å fylle. Stalin var en stor personlighet. Alle som møtte ham, fikk et levende inntrykk av at det russiske folk alltid var i hans tanker, og at han hadde stor hengivenhet for de ideer som førte fram til den russiske revolusjon. Under Stalins ledelse har det russiske folket gjort seg fortjent til verdens takknemlighet for dets heltemodige og oppofrende kamp for å stanse nazismens fremmarsj.

Vi nordmenn vil særlig huske hva det betydde for oss at de tyske armeer ble stanset ved Stalingrad, og at russiske tropper var med og befridde Nord-Norge.

Norge har alltid levet i fred med vår stor nabo i øst, og det er vårt håp at fredelige og gode forhold alltid kan herske mellom Norge og Sovjet-Samveldet.

Jeg fremfører den norske regjerings deltakelse i det tap som Sovjet-Samveldets folk har lidt og gir uttrykk for de beste ønsker for det russiske folks fremtid i en fredens verden,.