Hva mener Fremskrittspartiet?

Kilde: www.stortinget.no

Det har vært gode innlegg i denne saken så langt, men jeg er - i likhet med de andre - spent på å høre særlig hva Fremskrittspartiets representanter mener om at stortingspolitikere skal bevilge seg en så stor lønnsøkning dette året, også sett i lys av at dette ikke er den eneste saken Stortinget diskuterer i dag hvor flertallet går inn for å bevilge seg selv privilegier som vanlige folk i dette landet ikke har. Jeg ser også at det er representanter fra Fremskrittspartiet til stede i salen, og som har full mulighet til å ta ordet og forsvare denne lønnsøkningen.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 1