Hver eneste stemme teller

Kilde: Transkribert fra tv.nrk.no

Jeg er overbevist om at KrF sin stemme trengs i norsk politikk.
En stemme for tid, trygghet og valgfrihet for familiene. For en mer fleksibel foreldrepermisjon, for at foreldrene selv skal kunne velge mellom trygge og gode barnehager, eller om de ønsker å være litt lenger hjemme med ettåringen. Kontantstøtta er viktig for mange familier, nå kan den forsvinne. KrF er en stemme for livskvalitet og en styrka eldreomsorg, fordi alderdommen handler først og fremst om å leve. KrF er en stemme for menneskeverd og mot en radikal utvidelse av abortloven. KrF er en stemme, ja i denne valgkampen nesten den eneste stemmen, for internasjonal rettferdighet, for fattige og forfulgte. Og en stemme for å verne klima, natur og miljø.

Det er mye som står på spill, hver eneste stemme teller.
Stem KrF.