Norge trenger en ny regjering og en ny kurs

Kilde: Manus tilsendt fra Arbeiderpartiet

Norge trenger en ny regjering og en ny kurs. Da trengs et sterkt Arbeiderparti.

For oss er arbeid til alle jobb nummer en.

Vi satser på fellesskapets skoler, sykehus og eldreomsorg.

Vi brenner for en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

Etter åtte år med økte forskjellerdet bli vanlige folks tur.

Hvis du er enig - eller bare ser at det nå går mot et skifte - så spør deg også: Hvordan kan min stemme gi en sterk og samlende ny regjering?

En regjering som med kraft reduserer forskjeller og får folk i jobb.

Som trygt styrer landet ut av koronakrisen og gjennom klimaomstillingen.

Som vet at en ansvarlig økonomisk politikk er avgjørende for folk og land.

En slik regjering krever et sterkt Arbeiderparti.

Så jeg håper du vil gi oss din stemme denne gangen.

Godt valg.