En veldig spesiell dag

Kilde: www.regjeringen.no

Kjære dere.

Dette er for mange en høytidelig dag for de som har fått nytt ansvar i regjering. Det er også en veldig spesiell dag å presentere en ny regjering på.

Vi har opplevd i Norge, i Kongsberg, og på oss alle som fellesskap, et fryktelig grusomt angrep mot uskyldige mennesker i går kveld.

Og vi har i løpet av i går kveld, formiddagen og ettermiddagen lært mer om hvilke uhyrligheter som har funnet sted. Hvilke grusomme handlinger uskyldige mennesker er utsatt for og hvilken uro og frykt som har rammet samfunnet på Kongsberg og spredd seg til hele landet. Jeg er glad for at politiet nå avklarer at de har pågrepet gjerningsmannen.

Men resultatet er dypt tragisk, med fem mennesker som har mistet livet, og to alvorlig skadet.

Vi har fra den nye regjeringens side, justisministeren og jeg, vært opptatt av å forsikre oss om at de som nå bistår på Kongsberg -- politi, kommune, kriseteam, helsearbeidere -- har de ressursene de trenger til å gjøre jobben.

Jeg har snakket med ordføreren på Kongsberg i ettermiddag. Vi håper å få til et besøk til Kongsberg, justisministeren og jeg, i morgen i løpet av dagen, for å kunne gi uttrykk for vår støtte og lytte til hva de har å si etter det de har opplevd.

Dette viser at samfunnet vårt er sårbart.

Det er ikke godt for oss å konkludere med hva som er motiv, hva som er sammenhengene bak denne handlingen. Det må politiet få gjøre arbeidet sitt ferdig og avklare.

Det understreker at beredskap er en sammensatt oppgave for et samfunn. Det må skje via de tjenestene vi har. Politi som må kunne komme på stedet, avklare og oppklare. Men også i samfunnet for øvrig, bredt, må vi ha beredskap til å motvirke denne type alvorlige hendelser.

Jeg nevnte tidligere i dag at vi har i vår regjering to statsråder med erfaring fra Utøya og 22. juli. Vi har seks andre i regjeringssystemet som også opplevde Utøya. Det var en terrorhandling. Den handlingen som skjedde i går, setter selvfølgelig tankene i gang på de som har opplevd slike fryktelige ting. Vi skal stå sammen med dem.

***

Regjeringen har kommet i gang, vi har hatt vår første regjeringskonferanse. Vi har begynt planleggingen av det som blir en tiltredelsesdebatt neste uke.

Jeg vil holde en redegjørelse på mandag, og vi vil få en debatt senere i uka. Og vi begynner også oppgavene med et nytt budsjett, et tilleggsnummer.

Og da vet dere at vårt mål er å gjennomføre Hurdalserklæringen. Vi skal sørge for at vanlige folk får oppleve at deres liv, utfordringer og interesser igjen skal ståøverst på dagsorden.

Og vi skal ta vare på den tilliten som er i Norge ved å vise at politikken gjør en forskjell i folks liv, reduserer ulikheter mellom folk og tar alle de mulighetene vi har i bruk.

Vi har kommet godt i gang. Departementene har fått sine politiske ledelser. Vi har møttes i regjeringskonferanse og er i gang på første kvelden -- mot et bakteppe som er veldig alvorstungt etter det som skjedde på Kongsberg.