Paa min hustrus og egne vegne takker jeg Dem og Norges regjering for dette møde og denne hjertelige hilsen.

Kaldet ved dette folks tillid til at være Norges konge, vil jeg sætte al min vilje og alle mine evner ind paa arbeidet for at befordre Norges velfærd og lykke. Men forudsætningen for, at dette mit arbeide skal lykkes, er, at jeg tør regne paa det norske folks tillid og støtte. Denne beder jeg Dem, mine herrer, alle efter evne hver i sin stilling at yde mig. Saa vil vi tillidsfuldt se fremtiden imøde. La os samles i et Leve Norge.