Repræsentanten hr. Hagerup har altsaa stillet saadant forslag: «Sagen tages ikke under behandling af indeværende aars odelsting.» - Præsidenten ønsker ikke at lægge noget baand paa ytringsfriheden her i salen; men præsidenten retter en indtrængende henstillen til odelstinget om ikke at fortsætte debatten ud paa de vidder, som var anlagt af den sidste ærede taler. Diskussion om forhold «udenfor forfatningen» hører ikke hjemme paa sagens nuværende trin. Jeg skulde henstille, at debatten indskrænkede sig for det første til det af hr. Hagerup stillede udsættelsesforlag.