Svenske løgnmeldinger

Kilde: Gulbrand Lunde: Kampen for Norge II. Oslo, 1942.

Det nytter ikke i dag å være "nøytral". Bare de som helt ut tar standpunkt for den nasjonale sak blir regnet med. I den skjerpede politiske kamp som vi nå går inn i gjelder det, at den som ikke er med oss er mot oss.

Det samme som på denne måte gjelder for de enkelte individer i samfunnet gjelder også for folkene. De folk som ikke vil yte sin innsats i kampen mot Europas fiender, kan ikke vente å bli regnet med ved oppbyggingen av den nye Europa.

Det svenske folket stiller seg ikke bare utenfor i den kampen på liv og død som pågår mellom nordisk kultur og asiatisk bolsjevisme, men den svenske presse motarbeider nyordningen og fortsetter sin trafikk med å servere løgnmeldinger om Norge og bakvaske den nasjonale bevegelse.

Hva sier man til at det svenske regjeringspartis hovedorgan i Stockholm den 7.november med stort utstyr bringer en melding fra sin angivelige korrespondent i Oslo om at Nasjonal Samlings riksledelse har gjort ordre til samtlige fengsler i landet om at alle NS-medlemmer skal strykes av strafferegisteret og at nye medlemmer automatisk skal strykes av strafferegistrene etter hvert som de melder seg inn? Og dagen etter bringer samme avis en gemen karikatur til illustrasjon av dette. Den slags behøver vi ikke engang å dementere. For enhver vet at det er det motsatte av det det svenske regjeringsorgan som er tilfelle.

Og dette samme regjeringsorgan serverer sine lesere gjennom sin korrespondent i London en hilsen fra Nygaardsvold til Quisling av en slik art at de fleste mennesker, bortsett fra dette organs redaksjonspersonale, ville holdt seg for gode til å servere den slags.

Også våger den svenske presse å fortelle at det er vi som angriper Sverige. Vi for vår del har alltid holdt oss for gode til å bruke den slags lavtliggende midler. Hva ville Sverige si hvis den norske presse begynte å æreskjelle den svenske statsminister Per Albin Hansson, og kalle ham for en jødelakei? Eller hva ville svenskene si hvis de i norske aviser kunne lese at de fleste levende menn i det sosialdemokratiske parti, regjeringspartiet, var straffede personer? Eller hva ville svenskene si til at den norske presse av det faktum at man i Sverige var begynt å spise revekjøtt, ville utlede at det svenske folk stod på randen av hungersnød?

Det er nemlig akkurat den slags meldinger den svenske presse serverer sine lesere om Norge!