Der er indledet regjeringskrise (5)

Kilde: Stortingstidende 1908, s. 886

Præsidenten: Jeg foreslaar nu, at behandlingen af de øvrige sager paa kartet udstaar indtil videre. Meningen er, forsaavidt at dette forslag bifaldes, at sagerne bliver at opføre paa nyt kart.

Statsminister Løvland: Jeg finder i tilknytning til præsidentens forslag at burde erklære, at efter den votering, som har fundet sted over hr. Gunnar Knudsens forslag, er der indledet regjeringskrise, og at jeg derfor anbefaler forslaget ogsaa af den grund, at regjeringen ialfald imorgen ikke vil have anledning til at kunne deltage i noget møde i stortinget.