En merkedag i vort lands historie

Kilde: Stortingstidende 1911, s. 700.

Jeg har at meddele, at den for Kristiania bys 3dje kreds indkalte vararepræsentant, frøken Rogstad, er fremmøtt og har indtat sin plads i Stortinget.

Ærede repræsentanter!

Denne dag, den 17de mars 1911, vil bli en merkedag i vort lands historie, fordi det idag er første gang, en kvinde fremmøter her i Stortinget som en av dets repræsentanter - en begivenhet, som utvilsomt vil vække opmerksomhet viden om. Om tidspunktet var inde for gjennemførelsen av den reform, som denne begivenhet skyldes, har meningerne været delte inden vor nation; men jeg føler mig overtydet om, at man i kommende tider i stedse øket grad vil faa forstaaelsen av, at reformen har været av den art, at den har bragt vort land hæder og ære, og at den har virket og end mer vil komme til at virke i politisk henseende for vort lands utvikling fordelagtig.

Forsmlingen paahørte staaende præsidentens tale.