Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform

Kilde: Stortingtidende 1906/07, s. 3544-3545.

Jeg vil faa lov til med nogle ganske faa ord at begrunde min stemmegivning. Jeg er nemlig af den mening, at jeg kun kan stemme for almindelig stemmeret for kvinder. Jeg mener, at en indskrænket stemmeret som den, som komiteens flertal indstiller paa, og hvorved man udelukker næsten halvdelen af kvinderne over 25 aar, er ingen demokratisk reform. Jeg har derfor aldrig kunnet slutte mig til reformen paa den maade. Jeg har for mine vælgere fremholdt, at jeg kun kan stemme for almindelig stemmeret for kvinder, ikke for nogen indskrænket stemmeret. Jeg staar ogsaa her i overensstemmelse med mine vælgere, idet venstreforeningen hjemme med stort flertal har besluttet kun at gaa med paa almindelig stemmeret. Jeg frygter for, at hvis man nu gaar til at indføre indskrænket stemmeret her, saa vil man derved i høi grad komme ti lat forsinke det, som er det retfærdige, nemlig almindelig stemmeret for kvinder. Jeg mener, at man staar den nærmere, hvis man undlater at indføre den indskrænkede stemmeret idag.