Vi gaar skridtvis frem

Kilde: Stortingstidende 1906/1907, s. 3545.

I anledning af, hvad den sidste taler ytrede, vil jeg tillate mig at fremhæve, at hvis denne reform i dag falder, har de herrer, som stemmer for almindelig stemmeret, men som stemmer mod begrænset stemmeret, ansvaret derfor. For de herre tilkjendegiver ved sin stemmegivning, at de er principielt enig i den store sag, som det her gjælder at gjennemføre. Hvordan vil det da tage sig du, at de kommer til ved sin stemmegivning at negte kvindens deltagelse i det offentlige liv? At der er mænd, som er imod kvindens stemmeret, det kan forstaaes; men at man vil have kveinderne med, men saa søger at at lægge hindringer i veien ved at stemme imod det forslag, som kan gaa, det, som er mulig, det fatter jeg ikke. Det gjælder etter komiteens indstilling udvidelse af stemmeretten til at omfatte mindst 300000 kvinder, det er altsaa en noksaa betydelig utvidelse. Hvorfor da de herrer ikke kan bekvemme sig til at stemme for dette, skjønner jeg ikke. Den sidste ærede taler sagde, han var bange for, at man vilde sinke gjennemførelse at almindelig stemmeret, hvis man nu gikk til at vedtage den begrænsede for kvinner. Nei, det at man gjennemfører begrænset stemmeret for kvinner, det er den sikre vei - ligesom det var for mændene - til at gjennemføre almindelig stemmeret for dem. I principet almindelig stemmeret er alle enige. Hvis vi derfor i dag gjennemfører begrænset stemmeret, vil vi vi ikke blive staaende ved det. Det er ikke, fordi man er uenig mo principerne, men fordi man, ligesom ved stemmeretten for mnd, vil gaa skridtvis frem, og den fremgang vi gaa hurtigere, hvis man nu knæsætter sagen og gjennemfører det forslag, som komiteens felrtal indstiller paa. For venstres vedkommende er begrænset stemmeret for kvinder opført paa programmet. Vi har ikke vælgernes mandat til at gaa videre, hvis vi ikke udtrykkelig har taget forbehold derom. Det andet har ikke faaet den tilslutning inden venstre, at det kunde opstilles som programpost; men begrænset stemmeret har faaet tilslutning fra den overveiende del af venstres valgkorporationer. Derfor forekommer det mig, at ialfald enhver venstremand er bundet til at stemme for begrænset stemmeret, hvis man ikke har taget afgjort reservation mod det under valdmøderne. Jeg vil ialfald stemme for begrænset stemmeret. Man faar søge at fremme en reform, saa godt, man kan, og overlade til fremtiden at tage det næste skridt.