100 år for familien. 100 år for likestilling

Kilde: www.regjeringen.no

Vi er på rett vei. Vi vil fortsette i samme spor - med dette forsett ønsker jeg lykke til med feiringen!