Velkommen

Kilde: K. Bing (red): Nordpolfarernes Triumftog ved Hjemkomsten til Norge. Kristiania 1896, s. 93

Høitærede Herrer, Dr. Nansen og Nordpolsekspeditionens samtlige Deltagere!