VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 14. april

Talar haldne på denne datoen


Eivind Berggrav
Indre fred
Tale av biskop Berggrav i Oslo radio
14. april 1940


Berge Furre
Korleis forsvara freden?
Bergen, 14. april 1984


Knut Arild Hareide
Sammen for et varmere samfunn
Tale til KrFs landsstyremøte
14. april 2018


Christian Tybring-Gjedde
Floskelpolitikk
Debatt om trosamfunnsloven (5)
Stortinget, 14. april 2020


Christian Tybring-Gjedde
Islam betyr konflikt
Debatt om trosamfunnsloven (8)
Stortinget, 14. april 2020


Carl-Erik Grimstad
Tro er uttrykk for et bevisst valg
Debatt om trosamfunnsloven (3)
Stortinget, 14. april 2020


Carl-Erik Grimstad
Tro er identitet
Debatt om trosamfunnsloven (7)
Stortinget, 14. april 2020


Trond Giske
Vi må sikre de demokratiske rammene
Debatt om trosamfunnsloven (6)
Stortinget, 14. april 2020


Himanshu Gulati
Tro er en privatsak
Debatt om trosamfunnsloven (2)
Stortinget, 14. april 2020


Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius
Vi forsvarer mangfoldet
Debatt om trosamfunnsloven (4)
Stortinget, 14. april 2020


Kari Henriksen
Samfunnskontrakten
Debatt om trosamfunnsloven (1)
Stortinget, 14. april 2020