VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 21. juni

Talar haldne på denne datoen


Oscar II
Jeg vil værge om Grundloven
Tale ved Stortingets oppløsning
21. juni 1882


Ole Andreas Furu
Om diplomatiske Sager og almindelig Stemmeret
Skøienlunden, Kristiania , 21. juni 1891


Evald Rygh
Ingen Indtægtsskat til Staten!
Kristiania , 21. juni 1891


Toralv Øksnevad
Et halvt års løgnpropaganda
London Radio, 21. juni 1942


Bjarne A. Undheim
WTO og retten til eigen matproduksjon
Noregs bondelags årsmøte
Lillehammer, 21. juni 2006