VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 23. april

Talar haldne på denne datoen


Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (2)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (1)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


Aasta Hansteen
Kvinden skabt i Guds Billede
Foredrag
København, 23. april 1878


Emil Stang d.e.
Den sidste Ballast er kastet overbord
Odelstinget, 23. april 1883


Christian Holtermann Knudsen
Den røde fane er kjærlighedens symbol
Faneinnvielse i Kampens arbejderklub
Lakkegaten 2, Kampen, Kristiania, 23. april 1893


Reidar T. Larsen
For folkets selvbestemmelsesrett
NKPs 13. landsmøte
Oslo, 23. april 1971


Berit Ås
Norges deltakelse i IEA
Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Norge og IEA vedr. Norges deltakelse i IEAs arbeid.
Stortinget, 23. april 1975


Jo Benkow
Programmet gjennomføres - punkt for punkt
Høyres landsmøte
23. april 1982


Siv Jensen
Vanlige mennesker
Åpningstale ved Fremskrittspartiets landsmøte
Clarion Hotel Gardermoen, 23. april 2010


Audun Lysbakken
For de mange, ikke for de få
SVs landsmøte (digitalt)
23. april 2021


Sondre Hansmark
Venstresida er konservativ
Venstres landsmøte
23. april 2021