VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene)

5 personar er knytta til Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene)