VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Om Virksomme ord

Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talens historie i Norge. Etter hvert som den blir bygd ut, vil den bli en stadig nyttigere ressurs for forskere, lærere, journalister og andre med interesse for politisk historie og offentlig kommunikasjon. Her finnes taler i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språklig sett tidsriktige som det har vært mulig å skaffe. Men taler er ikke tekster, de er levende møter med et publikum: Som hjelp til å danne seg inntrykk av de konkrete begivenheter, er det her også samlet fotografier, lydopptak og levende bilder.

Komplett vil denne databasen aldri kunne bli. Idet den gjøres tilgjengelig for publikum, mangler den fremdeles mye med hensyn til omfang og systematikk. Men Virksomme ord er et langsiktig prosjekt: Litt etter litt, og gjerne med bistand fra brukerne, skal materialet bli mer rikholdig og variert.

Anders Johansen     Jens E. Kjeldsen

Bok og database

Denne databasen springer ut av arbeidet med en bok. Høsten 2005 utkom antologien Virksomme ord. Politiske taler 1814 – 2005. Men bokformen har sine begrensninger: Om utvalget skal få plass mellom to permer, må man begrense det og beskjære det; mange interessante taler blir utlatt, mange blir forkortet nokså hardhendt. Den stramt redigerte papirversjon trenger en mer sjenerøs elektronisk kunnskapsressurs å støtte seg til. Men databasen trenger også støtte i boken. Det innledende essay gir her en samlet oversikt over talens historie i de store trekk. Til hver tale hører en artikkel som klargjør hva som sto på spill og hvordan det hele artet seg. I tillegg kommer om lag hundre tekstutdrag med øyenvitneskildringer eller med aktørenes egne minner og refleksjoner – og korte oppslag om de bakenforliggende praktiske vilkår: Om manuskript og referat, mikrofon og stemmebruk, radio og fjernsyn, taleskrivere – med mer. Bok og database supplerer hverandre: Den ene gir lange linjer og konkrete kontekster, den andre et potensielt ubegrenset stofftilfang.

Kan du bidra?

Det er en nesten uoverkommelig oppgave å skaffe seg oversikt over alt materiale som hører hjemme i denne databasen. Med den kunnskap brukerne til sammen sitter inne med, er det likevel mulig å komme et langt stykke på vei. Har du kjennskap til egnede tekster – manuskripter, lydopptak eller utførlige referater – hører vi gjerne fra deg. Forslag sendes til Jens E. Kjeldsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen, Fosswinckelsgate 6, 5007 Bergen – eller til jens.kjeldsen@infomedia.uib.no.
Virksomme ord blir støtta av Fritt ord

Prosjektansvarleg er Jens E. Kjeldsen og Anders Johansen. Databasen er utvikla av Anne C. Hansen, Rune Vikøren og Hallvard Bakkemoen, og er drifta av IT-avdelinga på UiB. Nettsider og illustrasjonar er laga av Kurt George Gjerde. Nettsidene er drifta av Institutt for informasjons- og medievitskap. Logoen er basert på Thor Wiborgs framsideillustrasjon til Aksel Zachariassens Lær å tale (Tiden 1936).

Forskingsgruppa for retorikk, demokrati og offentleg kultur
Institutt for informasjons- og medievitskap
UNIVERSITETET I BERGEN