VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Andreas Aarflot

f. 1.7.1928 | Den norske kirke

Andreas Aarflot, er en norsk teolog. Han ble cand.theol. fra Det teologiske menighetsfakultet i 1951, var soldatprest ansatt i Indremisjonen fra 1952, menighetsprest i Røyken fra 1956 til 1960 og fakultetslektor ved Menighetsfakultetet fra 1968. I 1970 ble han dr.theol. på avhandlingen Tro og lydighet. Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse. Han ble dosent i 1970 og professor i 1976. Samme år ble Aarflot utnevnt til biskop i Borg bispedømme. SNL


1987

Skal kirken tale eller tie
Kirkeakademiet
Bergen, februar 1987


1981

Kirkens holdning til forsvar og fredsarbeid
Oslo militære samfund , 23. november 1981


Les om Andreas Aarflot i Store norske leksikon