VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Sluttappell

av Carl Ivar Hagen, ,

Kjære velgere.

    La meg avslutningsvis på nytt ta opp holdningsspørsmålet. Vår holdning til livet og til oss selv er i ferd med å endres. Til det negative. Når vi gjør feil, er vi begynt å legge skylden på alle andre enn oss selv. Vi begynner å bli et samfunn av krevere og ikke ytere.

    La meg minne om noen gamle sannheter uttrykt av Abraham Lincoln. Han sa: Du hjelper ikke ditt medmenneske med å gjøre for ham det han kan og bør gjøre for seg selv. Du hjelper ikke arbeidstageren ved å ødelegge arbeidsgiveren. Du hjelper ikke de svake ved å ødelegge de sterke. Dette må vi ta mer hensyn til. Vårt offentlige maktapparat og våre politikere er i ferd med å innbille oss at vi alle har krav og rettigheter, men ingen eller få plikter. Vi innbilles at alle våre problemer vil bli løst for oss bare vi stemmer riktig og at vi ikke bør gjøre noe selv. Dette er galt. Vi må få tilbake den positive livsholdning som Lincoln snakket om, ved at vi har plikt til først å gjøre så godt vi kan for å løse våre problemer før vi går til det offentlige for støtte.

    Vis at du ønsker et bedre og mer positivt samfunn med en positiv livsholdning hos menneskene. Stem Fremskrittspartiet.Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen