VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Mulighetslandet Norge

av Masud Gharahkhani, ,
Arbeiderpartiets landsmøte
Landsmøtetale | Partipolitikk, Integrering, Innvandrere

Kjære landsmøte

Jeg heter Masud Gharahkhani og jeg er stolt over å kunne stå på denne talerstolen.

Jeg er stolt fordi Arbeiderpartiet sammen med folket har vært den avgjørende drivkraften for å gjøre Norge til det mulighetslandet det er.

Kjære landsmøte

Mine foreldre kalles revolusjonsgenerasjonen i Iran fordi når de var på min alder var med i en bevegelse som de trodde skulle gi dem frihet og demokrati.

De ble lurt.

De valgte som unge foreldre å flykte fra deres hjemland som manglet frihet og demokrati og var preget av krig. De flyktet fordi de ikke lenger ønsket å forklare deres barn at det ikke var stjerner som skinte på himmelen, men bomberegn.

De valgte å flykte fra familie og venner for å gi trygghet til sitt barn - meg.

De flyktet fra millionbyen Teheran og endte til slutt i sitt nye hjem i den lille bygda Skotselva.

Der ble vi tatt imot med åpne armer, og det er min familie og jeg evig takknemlige for.    

De fant fort ut at i mulighetslandet Norge så kunne de oppnå deres drøm; nemlig å leve i et land bygd på frihet, demokrati og like muligheter.

At i mulighetslandet Norge så skal du ha de samme rettighetene om du heter Masud Gharahkhani eller Jonas Gahr Støre. Men det skal også stilles de samme kravene til deg.

At i mulighetslandet Norge kan de oppfylle sine drømmer både for seg selv og sitt barn

At i mulighetslandet Norge kan du til og med være født i Teheran, vokse opp i Skotselva og bli ordfører i en av Norges største byer før du fyller 30 år.

I mulighetslandet Norge bygger integreringspolitikken på to bærebjelker. Skal vi mennesker fungere sammen så må vi kunne kommunisere sammen. Og i Norge er det det norske språket som gjelder. Bor du i Norge så skal du snakke norsk. Så enkelt er det.

I Arbeiderpartiet kan vi ikke akseptere at det begynner norske på barn på norsk skole som ikke kan snakke norsk.

Skal du lykkes i det norske samfunnet så må du kunne norsk. Språktesting og pålegg om barnehage er avgjørende tiltak for fremtidas Norge.

I Arbeiderpartiet skal vi være tydelige på at i Norge er det arbeidslinja som gjelder. I Norge er det ikke oljen som er vår hovedformue men det er det vi mennesker bidrar med inn til fellesskapet. Det er det som skaper det sterke fellesskapet og det sterke velferdssamfunnet.

I Arbeiderpartiet skal vi ikke akseptere at innenfor enkelte innvandrergrupper og spesielt blant kvinner ser vi 60-80 % arbeidsledighet.

Som kommende ordfører i Drammen vil jeg støtte en streng og rettferdig innvandringspolitikk fordi jeg mener det er de som har rett på beskyttelse som skal få den beskyttelsen og de som ikke har den retten skal returneres raskt. Det handler om en human innvandringspolitikk for den enkelte, men det handler også om å bruke ressursene på de som faktisk har rett på hjelp.

Arbeiderpartiet har laget mulighetslandet Norge, der vi alle har de samme rettighetene og den samme plikten til å være en del av fellesskapet.

Kjære Landsmøte

Er det noe jeg har lært av kulturen til mine besteforeldre så er det den enorme respekten for de eldre i samfunnet. Min bestefar som er 86 år sier at kvaliteten i et samfunn bestemmes ut i fra hvordan vi tar vare på våre eldre.

I Drammen Arbeiderparti er vi klar for kamp.

Klar for kamp for et nytt flertall der det er folka som er i fokus.

I Drammen Arbeiderparti sier vi nå klart at det er de eldres tur, seniorene i Drammen skal oppleve at de blir verdsatt. Det er tross alt de som har skapt det velferdssamfunnet vi har i dag som er på verdenstoppen. Og som gir meg og fremtidige generasjoner uante muligheter.

I Drammen Arbeiderparti aksepterer vi ikke at bestemor og bestefar ikke blir verdsatt ved at byen vår mangler sykehjemsplasser.

I Drammen Arbeiderparti er bestemor og bestefars fremtid vår viktigste sak.

Jeg heter Masud, født i Teheran, vokst opp i felleskapssamfunnet Norge, et resultat av sosialdemokratiet, jeg elsker landet mitt Norge og jeg skal bli ordfører i Drammen.

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen