VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi fordømmer voldsforherligelse

av Mehtab Afsar, ,
Demonstrasjon mot Den islamske staten og Profetens Ummah
Appell | Islam, Irak, Høyreekstremisme, Syria, IS

Hva er det som kjennetegner en ekstremist? Jo, de har den eneste rette definisjonen på alt! De har viljen til å bruke vold til å oppnå sine mål. Devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte grupper. Og viljen til å bruke terror.

Islamsk Råd Norge, sammen Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, gikk for tre år siden og fordømte alle som kunne stå inne for den type voldsforherligelse og oppfordring til hat og vold i vårt samfunn.

Kjelde: Nedskrevet etter innslag på nrk.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen