VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

1 personar er knytta til Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)