VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Organisasjonar

2 A B C D E F H I K L M N O P R S T U V  2

22. juli-kommisjonen
1 person.


 A

ABC
2 personar.


Anders Langes Parti
2 personar.


AOF
1 person.


Arbeiderdemokratene
3 personar.


Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene)
5 personar.


Arbeidernes Oplysningsforbund
1 person.


Arbeiderpartiet
100 personar.


Arbeiderpartiets Kvindeforbund
1 person.


Attac
5 personar.


AUF
3 personar.


Avholdspartiet
1 person.


 B

Bergen Kunstforening
1 person.


Bergensavisen
1 person.


Bondepartiet
4 personar.


Bondevennerne
1 person.


 C

Civita
1 person.


 D

Dagbladet
2 personar.


Den kommunistiske internasjonale (Komintern)
1 person.


Den norske kirke
12 personar.


Den norske kirke
6 personar.


Den Norske Nobelkomite
1 person.


Den Norske Turistforening
1 person.


Den selskabelige Diskussionsforeningen
1 person.


Det demokratiske parti
1 person.


Det mosaiske trossamfund
2 personar.


Det norske Samlaget
1 person.


Det Nyttige Selskab
1 person.


 E

El- og IT-forbundet
1 person.


Etterretningstjenesten
1 person.


 F

Fagforbundet
1 person.


Fagoppositionen av 1911
2 personar.


Fedrelandslaget
9 personar.


Fellesforbundet
1 person.


Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget
1 person.


Folkebevegelsen mot EEC
1 person.


Forente nasjoner (FN)
2 personar.


Forfatterforeningen
1 person.


Forsvaret
2 personar.


For velferdsstaten
1 person.


Fossegrimen
1 person.


Fremskrittspartiet
10 personar.


Frisinnede Venstre
8 personar.


 H

Hjemmefronten
2 personar.


Hjemmenes Vel
1 person.


Human-Etisk Forbund
1 person.


Høyesterett
3 personar.


Høyre
58 personar.


 I

ICAN
1 person.


Islamsk Råd Norge
1 person.


 K

Kirkenes Arbeiderungdomslag
1 person.


Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
1 person.


Kristelig Folkeparti
15 personar.


Kristiania Arbeiderakademi
1 person.


Kristiania Arbeidersamfund
1 person.


Kvindestemmeretsforeningen
3 personar.


Kvinnefronten
1 person.


 L

Landmandforbundet
1 person.


Landmandsforbundet
1 person.


Landskvindestemmeretsforeningen
4 personar.


Landsorganisasjonen (LO)
17 personar.


 M

Miljøpartiet De Grønne
4 personar.


Moderaterna
1 person.


Moderate Venstre
3 personar.


Mot Dag
5 personar.


 N

Nasjonal Samling
7 personar.


Natur og ungdom
1 person.


Nei til EU
1 person.


NHO
1 person.


Nobelkomiteen
1 person.


Nordens Klippe
1 person.


Noregs mållag
2 personar.


Noregs Ungdomslag
2 personar.


Norges Bondelag
2 personar.


Norges Industriforbund
1 person.


Norges Kommunistiske Parti
21 personar.


Norges Lærerinneforbund
1 person.


Norges Naturvernforbund
1 person.


Norges Røde Kors
1 person.


Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1 person.


Norges Ungsocialistiske Forbund
1 person.


Norsk Arbeidsmandsforbund
3 personar.


Norsk Bokmannslag
1 person.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
1 person.


Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund
1 person.


Norske Kvinders Sanitetsforening
1 person.


Norske Kvinners Nasjonalråd
3 personar.


Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund (LO)
1 person.


Norsk Journalistlag
1 person.


Norsk Kvindesagsforening
2 personar.


Norsk kvinnesaksforening
3 personar.


Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
1 person.


Norsk Oversetterforening
1 person.


Norsk Syndikalistisk Federation
2 personar.


Norsk Telegrambyrå
1 person.


Norsk Totalavholdsselskab
1 person.


 O

Organisasjonen mot politisk overvåkning
1 person.


Orientering
4 personar.


 P

Palestinakomiteen i Norge
1 person.


Patrouillen
1 person.


 R

Radikale folkeparti
2 personar.


Reformforeningen
2 personar.


Reformpartiet
1 person.


Riksmålsforbundet
2 personar.


Rødt
7 personar.


Rød Valgallianse
2 personar.


 S

Samfundspartiet
1 person.


Samlaget
3 personar.


Samlingspartiet
3 personar.


Santalmisjonen
1 person.


Selvstendighetspartiet
6 personar.


Senterpartiet
16 personar.


Social-Demokraten
1 person.


Sonderabteilung Lola
1 person.


Sosialistisk Folkeparti
5 personar.


Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene)
1 person.


Sosialistisk Valgforbund
7 personar.


Sosialistisk Venstreparti
24 personar.


Sovjetunionens kommunistparti (SUKP)
1 person.


Statoil
1 person.


Stiftelsen Rettferd for taperne
2 personar.


Studentersamfunnet
1 person.


Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
1 person.


 T

Thranitterbevegelsen
1 person.


Trondhjems Kvindesagsforening
1 person.


 U

Unge Høyre
2 personar.


Unge Venstre
1 person.


Universitetet i Oslo
3 personar.


 V

Venstre
53 personar.


Verdens Gang
1 person.


Vestlandske Frihetsråd
1 person.