VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene)

1 personar er knytta til Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene)