VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Stiftelsen Rettferd for taperne

2 personar er knytta til Stiftelsen Rettferd for taperne