VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ole Anton Qvam

f. 1834, d. 1904 | Venstre

Ole Anton Qvam (Født 1834 i Molde. Død 8. juli, 1904 i Steinkjer) var en norsk huslærer, jurist og politiker. Han var bror av skolemann og politiker Peder Qvam, elev ved Molde Middelskole, og tok i 1857 arbeid som huslærer på By i Steinkjer. Han kjøpte i 1863 Gjævran Gård på Egge i Steinkjer, giftet seg i 1865 med Fredrikke Marie Gram (en av hans elever) og de flyttet inn på gården i 1873. Senere flyttet de sørover.

Qvam var ordfører i Egge (1868), stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, formann i Skattekomiteen (1882), med i Justiskomiteen (1880-1888), sorenskriver i Gauldal (1885), lagmann i Frostating Lagdømme (august 1889), fylkesmann i Nord-Trøndelag, deretter Justisminister (1891-1903) og norsk statsminister i Stockholm (1903-1904). Som politiker tilhørte han den radikale del av Venstre, og støttet (som sin kone) ideen om allmen stemmerett, et arbeide som kulminerte i 1913 med kvinnenes stemmerett. Han var leder for Venstre 1884-1889 og 1894-1896. Han arbeidet også som bankdirektør. Han er avbildet på døren til Tinghuset i Trondheim.
(Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Anton_Qvam)

Ole Anton Qvam, Ole Anton Qvam Ole Anton Qvam Wikipedia


1891

Venstres Valgprogram
Trondjems liberale Forening / Trondhjems Arbeiderforening
Trondheim, 17. august 1891


1884

Om Juryen
Kristianias liberale Klub, 28. november 1884


1878

En national Forsyndelse
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


1874

Sproget er Nationen
Innledning til debatt om målspørsmålet
Stortinget, 20. mai 1874


Les om Ole Anton Qvam i Wikipedia