VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ole Olsen Aaset

f. 1767

Ole Olsen Aaset, Ole Olsen Aaset (25. mars 1767–22. mai 1825) var ein norsk gardbrukar, trelasthandlar, landhandlar og stortingsmann frå Åmot i Hedmark. Åset var son av ein gardbrukar. Han tok over farsgarden i 1788. I tillegg dreiv han trelasthandel i heile Østerdalen, for ein stor del for trelasthandlar Holm i Christiania. Han kjøpte opp store skogeigedommar, i 1812 eigde han 400 000 dekar skog inn mot svenskegrensa. Wikipedia


1821

Pengetrangens Afhjælpelse
Stortinget, 12. februar 1821


Les om Ole Olsen Aaset i Wikipedia