VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Torkel Halvorsen Aschehoug

f. 27.6.1822, d. 20.1.1909 | Høyre

Jurist og sosialøkonom, prof. i rettsvitenskap 1862¿86, fra 1870 også i statsøkonomi og statistikk. Aktiv i det pol. liv, bl.a. som medlem av Den annen unionskomité 1865¿67, hvor hans unionsvennlige og konservative synspunkter gjorde seg sterkt gjeldende. Betydelig rettsvit. og sos.økon. forfatterskap.
Kilde: http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9300478

Torkel Halvorsen Aschehoug var en norsk jurist, sosialøkonom og politiker. Han var professor i rettsvitenskap i 1862–1886, og i statsøkonomi fra 1870. Han var høyt ansett både som jurist og økonom. SNL


1872

Magten maa være delt, for at Mennesket skal være frit.
Debatt om statsrådsaken. President: Johan Sverdrup
Stortinget , 8. mars 1872


Les om Torkel Halvorsen Aschehoug i Store norske leksikon