VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Jens Lauritz Arup

f. 20.4.1793, d. 9.4.1874

Jens Lauritz Arup var en norsk biskop og politiker. Han tok teologisk embetseksamen ved universitetet i Christiania i 1818. Han var residerende kapellan i Ullensaker fra 1819, fikk en kombinert preste- og lærerstilling i Drammen i 1825 og var sogneprest i Bragernes menighet samme sted fra 1832. Han var biskop i Christiania stift fra 1846 til sin død i 1874. SNL


1842

En Plet paa Frihedens blanke Skjold
Debatt om jødeparagrafen i Grundloven
Stortinget, 9. september 1842


1836

Private Sammenkomster til Opbyggelse
Debatt om oppheving av konventikkelplakaten
Stortinget, 22. april 1836


Les om Jens Lauritz Arup i Store norske leksikon