VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ole Gabriel Ueland

f. 28.10.1799, d. 9.1.1870 | Reformforeningen

Ole Gabriel Ueland var en norsk politiker, som var en av de mest sentrale opposisjonelle nasjonale politikerne fra 1830-årene av. Frem til begynnelsen av 1850-årene ledet han det som ble kalt bondeopposisjonen på Stortinget. Som stortingspolitiker engasjerte Ueland seg for et utvidet lokalt selvstyre og en tilsvarende innskrenking av det sentrale statsapparatet. Sakene han stod i bresjen for, var konkret knyttet til bøndenes interesser, og da gjerne de sørvestnorske. SNL


1848

Kongens Raadgivere har ikke lyttet til Storthinget
Debatt om en adresse til Kongen "angaaende Nødvendigheden af en Statsraadsforandring"
Stortinget, 3. mai 1848


1842

Unøisomhed i Staten, og Agerbrugets Understøttelse
Stortinget, 25. mai 1842


Les om Ole Gabriel Ueland i Store norske leksikon