VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hans Barlien

f. 29.2.1772, d. 31.10.1842

Hans Barlien var en dyktig bonde og en allsidig håndverker; han var også politisk aktiv og satt en kort tid på Stortinget. Hans dype mistro til embetsmenn gav ham imidlertid mange og mektige fiender som effektivt forhindret at han ble gjenvalgt. SNL


1816

Statsgjelden maa ikke bringes den Fattige til Last
Debatt om Eidsvollsgarantien
Stortinget, 22. januar 1816


1815

En National-Blodigle
Debatt om Eidsvollsgarantien, og om opprettelse av en privat seddelbank
Stortinget, 23. november 1815


Les om Hans Barlien i Store norske leksikon