VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Magne Raundalen

f. 1.12.1941

Magne Raundalen er en norsk psykolog. Han var elev av Åse Gruda Skard og skrev sammen med henne flere populærpsykologiske arbeider om barn og barneoppdragelse. Han har siden 1991 arbeidet ved Senter for krisepedagogikk i Bergen, og utga 2006 (med Jon-Håkon Schultz) boken Krisepedagogikk. Han har også skrevet bøker om barn og rasisme, barn og nyheter, og (med Atle Dyregrov) om barn og krig. Han har utarbeidet flere foreldreveiledningsprogrammer og stått sentralt i UNICEFs internasjonale program for barn i krig. Raundalen er kommandør av St. Olavs orden (2000) for sitt arbeid for barns beste. SNL


2007

Loven og folket
Finnsnes, 17. mai 2007


Les om Magne Raundalen i Store norske leksikon