VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Rune Slagstad

f. 22.2.1945 | Sosialistisk Valgforbund, Sosialistisk Venstreparti

Rune Slagstad er en norsk samfunnsforsker, professor emeritus og samfunnsdebattant. Hans hovedverk er De nasjonale strateger fra 1998. Det er et stort verk om skifter i nyere norsk historie, og om hvordan noen sentrale fagpersoner og politikere bidro til å skape disse skiftene og til å bygge den norske staten på sine områder. Han har hatt hatt tillitsverv i Sosialistisk Venstreparti. SNL


1980

Sosialisme på norsk II
Innlegg på Ny Tids konferanse om sosialisme på norsk, april 1980


1979

Sosialisme på norsk I
Foredrag på SVs landsmøte, mars 1979


1972

Hvorfor Stalin ikke var en stor revolusjonær
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972


Les om Rune Slagstad i Store norske leksikon